חדשות

מתוך ויקיתרופות
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Banner.jpg

Share on Google+ Share on Linkedin E-mail this page Share on twitter.com Share with Facebook
יעילות משלב במפגלדסלוקין וניבולומאב לטיפול במלנומה גרורתית

במחקר נמצא כי שילוב Bempegaldesleukin ו-Nivolumab לא הפיק את התוצאים הרצויים ואף הדגים רעילות מוגברת, בהשוואה לטיפול עם ניבולומאב בלבד.

למרות התקדמויות משמעותיות בטיפול התרופתי עבור מלנומה בלתי נתיחה, עדיין נותר צורך בטיפולים מחודשים. במפגלדסלוקין (Bempegaldesleukin - BEMPEG), קדם-תרופה של ציטוקין IL-2 שעבר פגילציה (PEGylation), הדגים יעילות בפאזה 2 של מחקר PVIOT-02.יPIVOT IO 001 הוא מחקר פאזה 3 שבוצע עם הקצאה אקראית ועם תווית פתוחה אשר מתבסס על תוצאות מחקר PIVOT-02 עבור טיפול קו ראשון במלנומה.

במחקר נכללו נבדקים עם מלנומה גרורתית בלתי נתיחה שטרם קיבלו עבורה טיפול. הנבדקים הוקצו אקראית ביחס של 1:1 לקבלת BEMPEG יחד עם ניבולומאב (Nivolumab - NIVO) או ניבולומאב בלבד.

תוצאים עיקריים כללו שיעורי תגובה אובייקטיבית (Objective Response Rate - ORR), שרידות ללא התקדמות המחלה (Progression Free Survival - PFS) ושרידות כוללת (Overall Survival - OS). תוצאים שניוניים ומגששים כללו מגוון מדדי יעילות, בטיחות וניתוח פרמקוקינטי ופרמקודינמי.

במחקר נכללו 783 נבדקים (BEMPEG+NIVO: n=391, NIVO: n=392) אשר היו במעקב למשך חציוני של 11.6 חודשים.

ניתוח הנתונים עבור אוכלוסיית intention-to-treat הדגים כי בקבוצת הטיפול עם BEMPEG+NIVO שיעורי התגובה האובייקטיבית עמדו על 27.7% לעומת 36% עבור קבוצת הטיפול עם NIVO בלבד (p דו-צדדי של 0.0311). PFS חציוני בקבוצת הטיפול המשולב עמד על 4.17 חודשים (רווח בר-סמך של 95%, 3.52-5.55) לעומת 4.99 חודשים (רווח בר-סמך של 95%, 4.14-7.82) בקבוצת הטיפול עם NIVO בלבד (יחס סיכונים של 1.09, רווח בר-סמך של 97%, 0.88-1.35; p=0.3988).

OS חציוני בקבוצת הטיפול המשולב עמד על 39.67 חודשים (רווח בר-סמך של 95%, 22.14-לא הושג) לעומת 28.88 חודשים (רווח בר-סמך של 95%, 21.32-לא הושג) בקבוצת הטיפול עם NIVO בלבד (יחס סיכונים של 0.94, רווח בר-סמך של 99.929%, 0.59-1.48; p=0.6361).

שיעור תופעות הלוואי דרגה 3-4 הקשורות לטיפול עמדו על 21.7% בקבוצת הטיפול המשולב לעומת 11.5% בקבוצת הטיפול עם NIVO בלבד. שיעור תופעות הלוואי החמורות היה גבוה בקבוצת הטיפול המשולב (10.1%) לעומת קבוצת הטיפול עם NIVO בלבד (5.5%). תוצאים פרמקוקינטיים ושינויים בספירת הלימפוציטים המוחלטת שנצפו לאחר טיפול משולב עם BEMPEG + NIVO היו דומים לאלו במחקר PIVOT-02.

מסקנת החוקרים הייתה כי מחקר PIVOT IO 001 לא השיג את התוצאים העיקריים של ORR, PFS ו-OS. כמו כן, נצפתה רעילות מוגברת כאשר הנבדקים טופלו עם משלב של BEMPEG יחד עם NIVO בהשוואה לטיפול עם NIVO בלבד.

מקור:

לכל החדשות >

7/11/23