חדשות

מתוך ויקיתרופות
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Banner.jpg

Share on Google+ Share on Linkedin E-mail this page Share on twitter.com Share with Facebook
האם משלב ניבולומאב ואיפילמומאב יעיל לטיפול בגרורות מוחיות של מלנומה

בתום שלוש שנות מעקב: תוצאות מחקר שבחן את יעילות השילוב של ניבולומאב עם איפילמומאב לטיפול בחולים א-תסמיניים עם גרורות של מלנומה במוח.
במחקר CheckMate 204 נמצא כי שילוב של ניבולומאב עם איפילמומאב הוא יעיל לטיפול בחולים א-תסמיניים עם גרורות של מלנומה במוח (Melanoma Brain Metastasis - MBM), אך עבור מטופלים עם MBM תסמיני טיפול זה לא נמצא מאוד יעיל. במחקר זה החוקרים מספקים מידע סופי של המחקר, בתום שלוש שנות מעקב.
המחקר בוצע בשיטה רב-מרכזית עם תווית פתוחה במסגרת מחקר פאזה 2 (CheckMate 204). במחקר נכללו מבוגרים (בגילאי 18 שנים ומעלה) עם MBM מדיד (קוטר של 0.5-3 ס"מ). מטופלים א-תסמיניים (עוקבה א') התייצגו עם רמת תפקוד של 0-1 לפי ECOGי(Eastern Cooperative Oncology Group) ללא תסמינים נוירולוגיים וללא שימוש בסטרואידים בבסיס.

מטופלים תסמיניים (עוקבה ב') התייצגו עם רמת תפקוד של 0-2 לפי ECOG עם תסמינים נוירולוגיים יציבים וחלקם אף קיבלו טיפול עם סטרואידים במינון נמוך, בבסיס.

הנבדקים קיבלו טיפול עם ניבולומאב במינון של 1 מ"ג/ק"ג יחד עם איפילימומאב במינון 3 מ"ג/ק"ג אחת לשלושה שבועות למשך 4 סבבי טיפול ולאחר מכן טיפול עם ניבולומאב בלבד במינון 3 מ"ג/ק"ג אחת לשבועיים לתקופה של עד שנתיים, עד התקדמות המחלה או עד הופעה של רעילות.

התוצא העיקרי שנבדק היה שיעור תועלת קלינית (שכוללת; תגובה מליאה, תגובה חלקית או התייצבות המחלה למשך 6 חודשים ומעלה), והיא נמדדה עבור כלל המטופלים. שרידות ללא התקדמות מחלה תוך-גולגולתית ושרידות כוללת היו תוצאים שניוניים מרכזיים.

בין התאריכים 19 בפברואר 2015 ועד 1 בנובמבר 2017, 119 (72%) מתוך 165 נבדקים שנסקרו, גויסו למחקר וטופלו בהתאם. מהם 101 היו א-תסמיניים (עוקבה א'; משך מעקב חציוני של 34.3 [טווח בין רבעוני של 14.7-36.4] חודשים) ו-18 היו תסמיניים (עוקבה ב'; משך מעקב חציוני של 7.5 [טווח בין רבעוני של 1.2-35.2] חודשים).

תוצאות המחקר הדגימו כי שיעור התועלת הקלינית, לפי הערכת החוקרים, נצפתה עבור 58 (57.4%, רווח בר-סמך של 95%, 47.2-67.2) נבדקים מעוקבה א' ועבור שלושה (16.7%, רווח בר-סמך של 95%, 3.6-42.4) נבדקים מעוקבה ב'. 33 (33%) נבדקים מתוך עוקבה א' ושלושה (17%) נבדקים מתוך עוקבה ב' התייצגו עם תגובה תוך-גולגולתית מליאה לטיפול, על פי הערכת החוקרים.

עבור נבדקים בעוקבה א', שיעורי השרידות ללא התקדמות מחלה תוך-גולגולתית לאחר 36 חודשי מעקב עמדו על 54.1% (רווח בר-סמך של 95%, 42.7-64.1), ושיעורי השרידות הכוללת עמדו על 71.9% (רווח בר-סמך של 95%, 61.8-79.8). עבור נבדקים בעוקבה ב', שיעורי השרידות ללא התקדמות מחלה תוך-גולגולתית לאחר 36 חודשי מעקב עמדו על 18.9% (רווח בר-סמך של 95%, 4.6-40.5), ושיעורי השרידות הכוללת עמדו על 36.6% (רווח בר-סמך של 95%, 14-59.8).

תופעות הלוואי השכיחות ביותר מדרגה 3-4 שנצפו במחקר היו עליה באמינו-טרנספראזות (15 [15%] נבדקים) בעוקבה א'. בעוקבה ב', מטופל אחד בלבד סבל מכל אחד מתופעות הלוואי דרגה 3, ולא נצפו כלל תופעות לוואי דרגה 4.

תופעות הלוואי החמורות השכיחות ביותר היו; קוליטיס, שלשול, היפופיזיטיס, ועליה באמינו-טראנספראזות (עבור חמישה [5%] מטופלים לכל תופעת לוואי בעקובה א'). לא נצפה יותר ממטופל אחד בעוקבה ב' שסבל מכל תופעת לוואי חמורה. נרשם מקרה תמותה אחד עקב הטיפול (מיוקרדיטיס במטופל מעוקבה א').

בשל התגובה היציבה על פני שלוש שנים, שיעורי השרידות הכוללת ושיעורי השרידות ללא התקדמות המחלה עבור מטופלים א-תסמיניים עם MBM, יש לשקול להשתמש במשלב ניבולומאב ואיפילימומאב כטיפול קו-ראשון. מחלה תסמינית של MBM נותרה קשה לטיפול, אך חלק מהמטופלים יכולים ליהנות מתגובה ארוכת טווח לטיפול המשולב.

מקור:

Hussain A. Tawbi, et al. (2021) “Long-term outcomes of patients with active melanoma brain metastases treated with combination nivolumab plus ipilimumab (CheckMate 204): final results of an open-label, multicentre, phase 2 study.” The Lancet Oncology, December 2021. Vol. 22, Issue 12, p. 1692-1704. doi.org/10.1016/S1470-2045(21)00545-3

לכל החדשות >

08.02.2022