Rosiglitazone

Banner.jpg
שם גנרי Rosiglitazone (קישור לדף המרכיב הפעיל במאגר משרד הבריאות)
קבוצה פרמקולוגית (ATC5)

A10BD03 - Metformin and rosiglitazone

Rosiglitazone נמצא כמרכיב פעיל בתרופות הבאות:

מרכיב פעיל

השינוי האחרון נעשה בֹ־6 בינואר 2014 ב־10:03