Pseudoephedrine

Banner.jpg
שם גנרי Pseudoephedrine (קישור לדף המרכיב הפעיל במאגר משרד הבריאות)
קבוצה פרמקולוגית (ATC5)

R01BA52 - Pseudoephedrine, combinations ‏R01BA02 Pseudoephedrine

Pseudoephedrine נמצא כמרכיב פעיל בתרופות הבאות:

מרכיב פעיל

השינוי האחרון נעשה בֹ־1 באפריל 2021 ב־07:14