Pioglitazone

Banner.jpg
שם גנרי Pioglitazone (קישור לדף המרכיב הפעיל במאגר משרד הבריאות)
קבוצה פרמקולוגית (ATC5)
  • A10BA02 - Metformin\*A10BG03 - Pioglitazone

Pioglitazone נמצא כמרכיב פעיל בתרופות הבאות:

מרכיב פעיל

השינוי האחרון נעשה בֹ־6 בינואר 2014 ב־09:15