Methylergometrine

Banner.jpg
שם גנרי Methylergometrine (קישור לדף המרכיב הפעיל במאגר משרד הבריאות)
קבוצה פרמקולוגית (ATC5)

G02AB01 - Methylergometrine

Methylergometrine נמצא כמרכיב פעיל בתרופות הבאות:

מרכיב פעיל

השינוי האחרון נעשה בֹ־22 בדצמבר 2014 ב־15:06