Metformin

Banner.jpg
שם גנרי Metformin (קישור לדף המרכיב הפעיל במאגר משרד הבריאות)
קבוצה פרמקולוגית (ATC5)

A10BA02 - Metformin

Metformin נמצא כמרכיב פעיל בתרופות הבאות:

מרכיב פעיל

השינוי האחרון נעשה בֹ־1 ביולי 2014 ב־07:47