Erythropoietin human recombinant

Banner.jpg
שם גנרי Erythropoietin human recombinant (קישור לדף המרכיב הפעיל במאגר משרד הבריאות)
קבוצה פרמקולוגית (ATC5)

B03XA01 - Erythropoietin

Erythropoietin human recombinant נמצא כמרכיב פעיל בתרופות הבאות:

מרכיב פעיל

השינוי האחרון נעשה בֹ־6 בינואר 2014 ב־07:29