Cinacalcet hydrochloride

Banner.jpg
שם גנרי Cinacalcet hydrochloride (קישור לדף המרכיב הפעיל במאגר משרד הבריאות)
קבוצה פרמקולוגית (ATC5)

H05BX01 - Cinacalcet

Cinacalcet hydrochloride נמצא כמרכיב פעיל בתרופות הבאות:

מרכיב פעיל

השינוי האחרון נעשה בֹ־6 בינואר 2014 ב־08:20