Bupropion

Banner.jpg
שם גנרי Bupropion (קישור לדף המרכיב הפעיל במאגר משרד הבריאות)
קבוצה פרמקולוגית (ATC5)

N07BA02 - Bupropion

Bupropion נמצא כמרכיב פעיל בתרופות הבאות:

מרכיב פעיל

השינוי האחרון נעשה בֹ־5 ביולי 2014 ב־11:11