B/massachusetts/2/2012

Banner.jpg
שם גנרי B/massachusetts/2/2012 (קישור לדף המרכיב הפעיל במאגר משרד הבריאות)
קבוצה פרמקולוגית (ATC5)

B/massachusetts/2/2012 נמצא כמרכיב פעיל בתרופות הבאות:

מרכיב פעיל

השינוי האחרון נעשה בֹ־25 בנובמבר 2014 ב־20:54