Anti-d immunoglobulins

Banner.jpg
שם גנרי Anti-d immunoglobulins (קישור לדף המרכיב הפעיל במאגר משרד הבריאות)
קבוצה פרמקולוגית (ATC5)

J06BB01 - Anti-D immunoglobulin

Anti-d immunoglobulins נמצא כמרכיב פעיל בתרופות הבאות:

מרכיב פעיל

השינוי האחרון נעשה בֹ־6 בינואר 2014 ב־05:59