Alglucosidase alfa

Banner.jpg
שם גנרי Alglucosidase alfa (קישור לדף המרכיב הפעיל במאגר משרד הבריאות)
קבוצה פרמקולוגית (ATC5)

A16AB07 - Alglucosidase alfa

Alglucosidase alfa נמצא כמרכיב פעיל בתרופות הבאות:

מרכיב פעיל

השינוי האחרון נעשה בֹ־6 בינואר 2014 ב־08:38