תבנית:ATC משרד הבריאות

Banner.jpg


התבנית מיועדת לקשר לתרופות הנכללות במאגר התרופות של אגף הרוקחות של משרד הבריאות. בשימוש בתבנית יש לתת שני פרמטרים:

  • קוד ATC4 (לחיפוש)
  • שם באנגלית של ATC4 (לתצוגה)
דוגמה: {{ATC משרד הבריאות|A10BD|COMBINATIONS OF ORAL BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS}}
תוצאה:

A10BD
COMBINATIONS OF ORAL BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS

השינוי האחרון נעשה בֹ־2 במרץ 2014 ב־18:38