Create template: נתוני סל/תרופה/מבטרה - Mabthera

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Banner.jpg

קטגוריה מוגדרת על ידי תבנית ():

שדות התבנית

כדי ששדות התבנית לא יצטרכו שמות, פשוט הכנס את האינדקס של השדה (1, 2, 3...) במקום שם אמיתי.

שם השדה: תוית תצוגה: זה השדה הסמנטי:

השדה יכול להכיל רשימת ערכים, המופרדים בפסיקים   

מצבור

כדי להציג בכל דף המשתמש בתבנית זו את כל הדפים המכילים מאפיין מסוים המצביע לדף זה, ציינו את המאפיין המתאים להלן:

זה השדה הסמנטי:

כותרת לרשימה:

מבנה הפלט: