חדשות

Banner.jpg

Share on Google+ Share on Linkedin E-mail this page Share on twitter.com Share with Facebook
משרד הבריאות: הבהרות לנוהל מספר 126- תנאי אחסון והובלה של תכשירים

לאור פניות שהתקבלו באגף הרוקחות במשרד הבריאות, רצ"ב הבהרות ליישום נוהל 126-תנאי אחסון והובלה של תכשירים. ההבהרות מתייחסות לנושאים הבאים: שמירת טמפרטורת חדר בבתי מרקחת, הובלת תכשירים, רכש והחלפת מקררים וחדרי טיפול/חדר אחות. הנוהל יעודכן בהתאם לכתוב במועד שיקבע.


הבהרות לנוהל מספר 126: תנאי אחסון והובלה של תכשירים

28/08/2014

↑חזרה לקטע הקודם

השינוי האחרון נעשה בֹ־28 באוגוסט 2014 ב־18:40