עיון בוויקי

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Banner.jpg
קטגוריה:I.v. solution additives - B05X
13 ינואר 2014 20:06:34  + תאריך לשינויזהו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה.
Pharmacological subgroup  + , Blood substitutes and perfusion solutions - B05  + תת קטגוריה שלזהו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה.
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן 
קטגוריות סודיום כלוריד מוניקו % 0.45 - Sodium chloride monico 0.45 % + , סודיום כלוריד ס.א.ל.פ 0.9 % - Sodium chloride s.a.l.f. 0.9 % + , אדאמל N - Addamel-n + , אדאבן - Addaven + , באלאנס 1.5% גלוקוז, 1.25 מילימול/ליטר קלציום - Balance 1.5 % glucose, 1.25 mmol/l calcium + , באלאנס 1.5% גלוקוז, 1.75 מילימול/ליטר קלציום - Balance 1.5 % glucose, 1.75 mmol/l calcium + , באלאנס 1.5% גלוקוז, 1.25 מילימול/ליטר קלציום - Balance 2.3 % glucose, 1.25 mmol/l calcium + , באלאנס 2.3% גלוקוז, 1.75 מילימול/ליטר קלציום - Balance 2.3 % glucose, 1.75 mmol/l calcium + , באלאנס 4.25 % גלוקוז, 1.25 מילימול/ליטר קלציום - Balance 4.25 % glucose, 1.25 mmol/l calcium + , באלאנס 4.25 % גלוקוז, 1.75 מילימול/ליטר קלציום - Balance 4.25 % glucose, 1.75 mmol/l calcium + , ביקה וורה 1.5% גלוקוז 1.75 מילימול/ליטר סידן - Bica vera 1.5% glucose 1.75 mmol/l calcium + , ביקה וורה 2.3% גלוקוז 1.75 מילימול/ליטר סידן - Bica vera 2.3% glucose 1.75 mmol/l calcium + , ביקה וורה 4.25% גלוקוז 1.75 מילימול/ליטר סידן - Bica vera 4.25% glucose 1.75 mmol/l calcium + , CAPD - 2 תמיסה לדיאליזה צפקית - Capd 2 peritoneal dialysis solution + , CAPD - 3 תמיסה לדיאליזה צפקית - Capd 3 peritoneal dialysis solution + , CAPD - 4 תמיסה לדיאליזה צפקית - Capd 4 peritoneal dialysis solution + , סרנויט - Cernevit + , תרכובת סודיום לקטט BP (תמיסת הרטמן) - Compound sodium lactate bp (hartmann's solution) + , דקסטרוז 4.3% ו-0.18% סודיום כלוריד להזרקה - Dextrose 4.3% and 0.18% sodium chloride injection + , תמיסה דיאלין עם סידן ברכוז נמוך עם 2.5% דקסטרוז לדיאליזה פריטוניאלית - Dialine low calcium peritoneal dialysis solution with 2.5% dextrose +
דף הפניה B05X + , I.v. solution additives - B05X +
תת קטגוריה שלזהו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה. קטגוריה:Amino acids - B05XB + , קטגוריה:Electrolyte solutions - B05XA + , קטגוריה:Other i.v. solution additives - B05XX + , קטגוריה:Vitamins - B05XC +
 

 

כתבו את שם הדף ממנו יתחיל העיון.