עיון בוויקי

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Banner.jpg
קטגוריה:Combinations of oral blood glucose lowering drugs - A10BD
13 ינואר 2014 10:43:59  + תאריך לשינויזהו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה.
Chemical subgroup  + , Blood glucose lowering drugs, excluding insulins - A10B  + תת קטגוריה שלזהו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה.
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן 
קטגוריות אבנדמט 2 מ"ג/1000 מ"ג - Avandamet 2 mg/1000 mg + , אבנדמט 4 מ"ג/1000 מ"ג - Avandamet 4 mg/1000 mg + , גליקסמבי 10 מ"ג /5 מ"ג - Glyxambi 10 mg/5 mg + , גליקסמבי 25 מ"ג /5 מ"ג - Glyxambi 25 mg/5 mg + , ג'ארדיאנס 10 מ"ג - Jardiance 10 mg + , ג'ארדיאנס 25 מ"ג - Jardiance 25 mg + , ג'ארדיאנס דואו 12.5 מ"ג /1000מ"ג - Jardiance duo 12.5 mg/1000 mg + , ג'ארדיאנס דואו 12.5 מ"ג / 500 מ"ג - Jardiance duo 12.5 mg/500 mg + , ג'ארדיאנס דואו 12.5 מ"ג / 850 מ"ג - Jardiance duo 12.5 mg/850 mg + , ג'ארדיאנס דואו 5 מ"ג / 1000 מ"ג - Jardiance duo 5 mg/1000 mg + , ג'ארדיאנס דואו 5 מ"ג / 500 מ"ג - Jardiance duo 5 mg/500 mg + , ג'ארדיאנס דואו 5 מ"ג / 850 מ"ג - Jardiance duo 5 mg/850 mg + , קיוטרן - Qtern + , סגלורומט 2.5/1000 מ"ג - Segluromet 2.5/1000 mg + , סגלורומט 7.5/1000 מ"ג - Segluromet 7.5/1000 mg + , סטגלוז'ן 15/100 מ"ג טבליות - Steglujan 15/100 tablets + , סטגלוז'ן 5/100 מ"ג טבליות - Steglujan 5/100 tablets + , קסיגדו 10 מ"ג/ 1000 מ"ג XR - Xigduo xr 10 mg/1000 mg + , קסיגדו 10 מ"ג/ 500 מ"ג XR - Xigduo xr 10 mg/500 mg + , קסיגדו 5 מ"ג/ 1000 מ"ג XR - Xigduo xr 5 mg/1000 mg +
דף הפניה A10BD + , Combinations of oral blood glucose lowering drugs - A10BD +
 

 

כתבו את שם הדף ממנו יתחיל העיון.