חדשות

מתוך ויקיתרופות
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Banner.jpg

Share on Google+ Share on Linkedin E-mail this page Share on twitter.com Share with Facebook
משרד הבריאות מפרסם את נוהל 134- העלאת מודעות למחלות (המ"ל)

משרד הבריאות מפרסם את נוהל 134: העלאת מודעות למחלות (המ"ל) - כללים להנגשת מידע לציבור הרחב שנעשה במימון או בחסות בעל רישום באופן ישיר או באמצעות גוף שלישי. מטרת הנוהל היא להסדיר כללים להגברת מודעות הציבור למחלות שונות, שיש להן טיפול בתכשיר רשום בישראל בלבד, במימון בעל הרישום (כולל באמצעות גוף שלישי). פעילות זו מטרתה לקדם חינוך לבריאות אצל המטופל, פנייה לרופא המטפל על פי העניין ותתאפשר כאשר לא מוזכר שם התכשיר ואף לא ברמיזה.

יש להדגיש כי חל איסור על פרסום תכשירי מרשם למעט בהסכמת המנהל כמפורט בתקנה 28 לתקנות הרוקחים. נוהל זה אינו מכסה מידע שמעובר במסגרת מסע הסברה בנושאים שונים שנעשה בשיתוף או ביוזמת משרד הבריאות יחד עם גופים חיצונים או בלעדיהם, כולל בעל רישום. מסע הסברה מסוג זה הינו באחריות אגף ההסברה ויחב"ל במשרד הבריאות ובאישורו ככל שעומד בכל הוראות הדין הרלוונטיות.

בפעם הראשונה שבעל הרישום מעלה המ"ל יפנה הרוקח הממונה לאגף הרוקחות על מנת לבדוק שאכן עומדים בדרישות הנוהל כפי שמפורט בו.

לכל החדשות >

12/11/2014