חדשות

מתוך ויקיתרופות
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Banner.jpg

Share on Google+ Share on Linkedin E-mail this page Share on twitter.com Share with Facebook
משרד הבריאות: עדכון מספר 1 לנוהל 113- ייעוץ רוקחי יזום, מידע תרופתי ופעולות ניטור וסקר(פנ"ס) על-ידי רוקח

מצ"ב עדכון מספר 1, נובמבר 2014, לנוהל 113: " ייעוץ רוקחי יזום, מידע תרופתי ופעולות ניטור וסקר(פנ"ס) על-ידי רוקח‎ ". מטרת הנוהל היא לקבוע תנאי סף למתן ייעוץ רוקחי יזום ופעולות ניטור וסקר (פנ"ס) כחלק ממפגש יזום בין רוקח למטופל. מובאים להלן עיקרי העדכונים:

  • עודכן שם הנוהל לאור הרחבת הפעילויות המוסדרות בו.
  • עודכנה הגדרת "ייעוץ רוקחי יזום" כך שתכיל גם פעולות ניטור וסקר (להלן פנ"ס).
  • הסדרת אופן הביצוע של פעולות ניטור וסקר (פנ"ס) הנעשות כחלק מייעוץ תרופתי יזום, ככל שמתבקש מהרוקח ובחדר ייעוץ בבית המרקחת: ביצוע מדידות לחץ דם; מדידת גובה ומשקל (וחישוב אינדקס מסת גוף – BMI); מדידת גלוקוז והמוגלובין מסוכרר HbA1C בדם; הפניית למניעת סיבוכים ברגל סוכרתית.
  • יודגש כי הרוקח ייבצע פנ"ס במסגרת מתן ייעוץ רוקחי יזום במטרה לאתר בעיות רפואיות אפשריות ולהפנות להמשך טיפול ואין בה פעילות אבחון או טיפול רפואי כלשהי. בגוף הנוהל ימצא הרוקח הנחיות מפורטות באשר לאופן הביצוע של פעולות אלו.

על כל רוקח המבצע פעולות אלו, במסגרת מתן ייעוץ רוקחי יזום, לעמוד בדרישות הנוהל.


מצורפת טיוטת הנוהל להערות. הערות לטיוטה יתקבלו עד ליום 18.12.2014.

לכל החדשות >

26/11/2014