חדשות

מתוך ויקיתרופות
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Banner.jpg

Share on Google+ Share on Linkedin E-mail this page Share on twitter.com Share with Facebook
משרד הבריאות: נוהל 139- רוקח אחראי בבית מסחר לתרופות

רוקח אחראי בבית מסחר לתרופות פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 (להלן "הפקודה") [נוסח חדש], התשמ"א-1981 (להלן "הפקודה") מגדירה "בית מסחר לתרופות" כ"עסק המנוהל בידי רוקח אחראי שאישר המנהל לעניין זה, והמשמש לאחסון, למכירה סיטונית או לחלוקה סיטונית של תכשירים או של חומרי גלם לייצור תכשירים". מטרת נוהל 139 היא להסדיר ולהגדיר את תפקידי הרוקח האחראי של בית מסחר לתרופות, מסגרת אחריותו בבית מסחר לתרופות המאושר כדין בישראל ואת תנאי מתן האישור או ביטולו על ידי המנהל, כפי שיוגדר להלן.

מתוקף תפקידו, וכפי שיפורט להלן, הרוקח האחראי של בית המסחר לתרופות מחויב להבטיח קיום הוראות הדין ונהלי משרד הבריאות בנוגע לתנאי ההפצה הנאותים של תכשירים וחומרי גלם מבית המסחר לתרופות לרבות הובלה ואחסנה, ויש לו תפקיד מרכזי בשמירה על שרשרת ההפצה ושמירה על בריאות הציבור.


Nohal 139.pdf

לכל החדשות >

03/05/2015