חדשות

מתוך ויקיתרופות
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Banner.jpg

Share on Google+ Share on Linkedin E-mail this page Share on twitter.com Share with Facebook
משרד הבריאות: הצעה לתיקון צו הרוקחים (סיווג רעלים,רישומם, והחזקתם) התשל"ג - 1973

תשומת לבו של משרד הבריאות הופנתה לכך כי תרגום תוויות הזהירות הקבועות בצו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם) בנוסחו היום אינו מדויק מספיק ויש צורך בריענונם ועדכונם על מנת לוודא כי נוסח התרגום לערבית הינו בהיר ונכון. לאור זאת, אנו מבקשים לתקן את נוסח התרגומים המופיעים בחקיקה על מנת שסימונם על אריזות התכשירים יהיה תואם את הסימון המחייב הקבוע בצו.

על מנת לאפשר התאמת האריזות והעלונים בצורה מדורגת כך שלא יהיו קשיים טכניים בהתאמת האריזות של כלל התכשירים המשווקים, אנו מציעים תקופת היערכות של שלוש שנים. עם זאת, מובהר כי חברה רשאית לשווק אריזות מותאמות עם הסימונים המתוקנים מיד מרגע פרסום התיקון ברשומות, גם קודם לכניסתו לתוקף.

כן מוצע כי החובה לסימון התוויות בהתאם לא יחולו על אריזות תכשירים המשווקות כבר בפועל בישראל ושכבר שוחררו לשיווק לפני יום התחילה, אם אלה לא נמצאות עוד בחזקתו של היבואן, בעל הרישום או היצרן.

תשומת לבכם להוראות התחילה והתחולה שנקבעו בטיוטת התיקון המוצע.

מצ"ב טיוטת התיקון המוצעת, להערות הציבור. הערות יתקבלו עד ליום 27.11.2014

לכל החדשות >

03/11/2014